Komuna e Prishtinës organizon diskutime publike me qytetarë – 12 korrik 2016

Komuna e Prishtinës gjatë muajit Korrik dhe Gusht do të mbajë tri diskutime publike: Diskutim publik me qytetarët e lagjes Mati 1, Diskutim publik me banorë e kompleksit Qafa dhe lagjes Tophane si dhe Diskutim publik për draft rregulloren për menaxhimin e mbeturinave.

Vërejtje:  Draft rregullorja mund të shkarkohet nga web faqja zyrtare  http://kk.rks-gov.net/prishtina/ ose mund t’a merrni kopjen fizike në qendrën për qytetarë në objektin e vjetër në Komunën e Prishtinës.