Bahtiri: Gratë kanë treguar të jenë ndërmarrëse të suksesshme

Në kuadër projektit “Mjedisi i biznesit mbështetës për gratë që fillojnë biznese në veri dhe jug të Mitrovicës, Community Building Mitrovica dhe D&G Solutions ndanë 33 grante për pjesëmarrëset e këtij projekti në total prej 112,500.00 euro.

Ceremonia e ndarjes së granteve u zhvillua në Agjencinë regjionale për zhvillim në Mitrovicën jugore.

Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, fillimisht i ka përgëzuar përfitueset e këtyre granteve, duke ju dëshiruar suksese të mëtutjeshme tani si ndërmarrëse të reja në biznes.

“Ne si qytet i Mitrovicës kemi nevojë për projekte të tilla të cilat kanë për qellim përmirësimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale si në pjesën veriore ashtu edhe jugore të qytetit, përmes përfshirjes së grave në zhvillimin e sektorit privat, dhe krijimin e kushteve për biznese, andaj shpresoi që edhe në të ardhëm do të kemi projekte të tilla në integrimin e grave të cilat kanë treguar që din të jenë ndërmarrëse të suksesshme”, ka thënë kryetari Bahtiri.

Ndërsa Florentina Hajdari Hajra nga CBM ka bërë të ditur se projekti “Mjedisi mbështetës i biznesit për gratë fillestare në biznes në Mitrovicë Veri dhe Jug” është financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, i bashkë-financuar nga Komuna e Mitrovicës në Jug dhe Fondacioni MOTT. Ky projekt implementohet nga Community Building Mitrovica në bashkëpunim me D&G Solutions.

Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në përmirësim të qëndrueshëm ekonomik dhe social të veriut dhe jugut të Mitrovicës, përmes përfshirjes së grave në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimit të ambientit mbështetës për gratë sipërmarrëse të cilat fillojnë biznese në veri dhe jug të Mitrovicës.