UNICEF-i dhe Qeveria tërhiqen nga rregullorja për media e hartuar fshehurazi

Prishtinë, 20 korrik 2016 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK) njoftojnë gazetarët dhe publikun që draft rregullorja për mbrojtjen e fëmijëve në media nuk pritet të vazhdojë të zhvillohet tutje.
UNICEF-i nëpërmjet një komunikate publike është tërhequr nga drafti i rregullores, të cilën tash e quan vetëm si “mbështetje në diskutimet për zhvillimin e rekomandimeve konkrete që do t’i adresonin boshllëqet e identifikuara dhe do të siguronin mbrojtje më të mirë të të drejtave të fëmijëve gjatë ndërveprimit me mediat” dhe sugjeron mediat që të mos e marrin atë dokument si draft zyrtar.
Qeveria, po ashtu, ka mohuar në lajmet e mbrëmshme në KTV të ketë pasur rol në hartimin e kësaj rregulloreje dhe ka premtuar të përfshijë gazetarët në nisma ligjore që prekin interesat e tyre.
KMShK zotohet se do të vazhdojë të trajtojë me kujdes të veçantë ankesat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve në media online dhe të shtypura. AGK falënderon mediat dhe gazetarët për mbështetjen e ofruar në adresimin e kësaj çështjeje dhe njëkohësisht fton KPM-në që të vazhdojë të zbatojë rregulloren për mbrojtjen e fëmijëve dhe të të miturve në mediat audiovizuele.
UNICEF-i, në emër të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, kishte hartuar rregulloren për mbrojtjen e fëmijëve dhe të të miturve në transmetime audivizuele, media të shtypura dhe media online, e cila përmbante probleme serioze ligjore.
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK)

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK)