BERZh mbështet edhe Fondin e Depozitave me grante

Drejtues të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Kosovës prezantuan raportin vjetor për vitin 2015, ku shënon edhe fillimin e bashkëpunimit teknik me BERZh për zhvillimin e sistemit për kompensim të depozitorëve.

Marrëveshja e  grantit me BERZh për zhvillimin dhe implementimin e sistemit të kompensimit të depozitorëve është në vlerë prej 255 mijë e 500 euro me bashkëfinancim nga Fondi për Sigurimin e Depozitave.

Kështu theksoi me këtë rast, kryesuesja e Bordit menaxhues të FSDK, Shkendije Hima.

Ajo tregoi për rritjen e nivelit të limitit të sigurimit të depozitave në 4 mijë euro nga datë 1 janar i këtij viti,si dhe rritjen e vazhdueshme të totalit të depozitave të siguruara  që sipas saj tregon besim të vazhdueshëm publik në sektorin bankar të Kosovës.

Hima tha se në fund të vitit 2015, totali i depozitave ka arritur në 2 miliardë e 500 milionë euro.

Ministri i Financave, Avdullah Hoti duke folur për rëndësinë e këtij Fondi, tha se është i kënaqur me rritjen e limitit të depozitave në vlerë prej 4 mijë euro sa ishte 3 mijë euro.

Hoti ka vlerësuar lartë mbështetjen e FSDK nga ana e BERZh dhe premtoi se ky fond do të ketë mbështetjen e vazhdueshme edhe nga Qeveria e Kosovës.

Niveli i limitit të depozitave nga viti 2018 do të rritet në vlerë prej 5 mijë euro. /KP/