Xhevdet Shala: Përcaktimi i kufijve është rregulluar me Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës

Gjeografi Xhevdet Shala, në Zona e Debatit në Klan Kosova ka thënë se me deklaratën e shpalljes së pavarësisë është rregulluar çështja e kufirit.

“Pika 8 dhe thotë që territori i Kosovës do të jetë ashtu siç është paraparë në aneksin 8 të Marti Ahtisarit”, shprehet Shala.

Ai ka se ngritja e Kadastrave në Kosovë është bërë në bazë të ligjeve të vitit 1929.