Posta do të mundësoj pagesën e kësteve të kredisë në Zyra Postare

Posta e Kosovës dhe Institucioni Mikrofinanciar “Start” do të nënshkruajnë një Marrëveshje për ofrimin e një shërbimi të veçantë – pagesën e kësteve të kredisë në Zyra Postare.

Marrëveshja do të nënshkruhet nga udhëheqësit e dy institucioneve, sot të ndërtesa e Postës së Kosovës në Prishtinë.