Punëtori për shkeljen e të drejtave të autorit

Sot në Prishtinë diskutohet për përgjegjësinë penale për shkeljen e të drejtave të autorit.

Në lidhje me këtë temë do të mbahet një punëtori dy ditore e organizuar nga Zyra të Drejtat e Autorit dhe të Drejta e Përafërta, në bashkëpunim me Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe Komisionin Evropian.

Punëtoria fillon sot dhe zgjat dy ditë.