Në “udhëkryqin” e rrumbullakët!

Shkruan: Xhevdet Smakiqi

Presidenti Thaçi kthehet nga OKB-ja ku në mungesë të dijës se këshilltarëve, i mësuan atje në SHBA se korgjimin e kufirit me Serbinë nuk mund ta përzijë me demarkimin, si institut i te drejtës nderkombëtare publike.

Diplomacia e vardisjes e koridoreve te selisë se OKB-së në krye me infantilin 65 vjeçar Behxhet Pacollin, e dobet e gerditëshme dhe dëmshme për Shtetin.

Pozita me dy deputet në paraburgim, diçka pa shije për ne si pozitë, e çakorduar si shumicë e dobët dhe jo efektive për Shtetin.

Opozita lëmsh në ide veprime e procese, e çakorduar e dobët, e dëmshme për Shtetin.

Pozita dhe Opozita në takime me komisonin e posqëm verifikues te Znj.Frederica Mohgerini te BE-së për liberalizimin, duke shpërfaqur në formen me te ulët ndjenjat anti shtetit tonë, pozita i kemi plotesuar kriteret na pranoni, opozita do te ikin nga Kosova 80% absurde apo jo?

Prokuroria në përplitjen e saj tregoi gecat kinse si e fortë arreston edhe deputet e pozites për delikte verbale nëpër TV, i konsideron vepra penale te kanosjes, me një intervistim te thjeshtë, prokurori dhe gjyqtari i procedures paraprake ka mundur ti mbyll me konfirmim te deklerates apo tërhqeje te saj,këtu do te mbyllej gjithëçka, por dhe ketu supozohet se po punohet te paralizohet votimi i Kryenegociatorit Fatmir Limaj dhe ekipit te tij nga Kuvendi.

Pasojat

Programi ekonomik jashtë agjendes ditore te Qeverise
Investimet e huaja jashtë agjendes ditore te Qeverise
Rritja e vendeve te reja te punes jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Mirëqenia e qytetarëve jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Reformat e nisura -cilësia e arsimit jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Shendetësia e lodhur nga udhëqja e pa aftë deri ne dremtije
Etje etj temat tokësore normale jashtë agjendes ditore te Qeverisë

Zgjidhja

Te kuptuarit individualisht dhe si shoqëri se shumë procese janë mbi intersin e partive, e jo egoizmi personal i liderëve e grupeve përbënë daljen nga “udhëkryqi” i rrumbullaket, i cili me zhargonin popullor i bie qe kemi humbur lëmshin e jo fijen.

Ndryshimi evolutiv i cili te ne me gjuhen e IT-së mbetet Loading…………………..!

Xh.S

#nëudhëkryqinrrumbullaketpolitikresidenti Thaçi khehet nga OKB-ja ku në mungesë të dijës se këshilltarëve, i mësuan atje në SHBA se korgjimin e kufirit me Serbinë nuk mund ta përzijë me demarkimin, si institut i te drejtës nderkombëtare publike.

Diplomacia e vardisjes e koridoreve te selisë se OKB-së në krye me infantilin 65 vjeçar Behxhet Pacollin, e dobet e gerditëshme dhe dëmshme për Shtetin.

Pozita me dy deputet në paraburgim, diçka pa shije për ne si pozitë, e çakorduar si shumicë e dobët dhe jo efektive për Shtetin.

Opozita lëmsh në ide veprime e procese, e çakorduar e dobët, e dëmshme për Shtetin.

Pozita dhe Opozita në takime me komisonin e posqëm verifikues te Znj.Frederica Mohgerini te BE-së për liberalizimin, duke shpërfaqur në formen me te ulët ndjenjat anti shtetit tonë, pozita i kemi plotesuar kriteret na pranoni, opozita do te ikin nga Kosova 80% absurde apo jo?

Prokuroria në përplitjen e saj tregoi gecat kinse si e fortë arreston edhe deputet e pozites për delikte verbale nëpër TV, i konsideron vepra penale te kanosjes, me një intervistim te thjeshtë, prokurori dhe gjyqtari i procedures paraprake ka mundur ti mbyll me konfirmim te deklerates apo tërhqeje te saj,këtu do te mbyllej gjithëçka, por dhe ketu supozohet se po punohet te paralizohet votimi i Kryenegociatorit Fatmir Limaj dhe ekipit te tij nga Kuvendi.

Pasojat

Programi ekonomik jashtë agjendes ditore te Qeverise
Investimet e huaja jashtë agjendes ditore te Qeverise
Rritja e vendeve te reja te punes jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Mirëqenia e qytetarëve jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Reformat e nisura -cilësia e arsimit jashtë agjendes ditore te Qeverisë
Shendetësia e lodhur nga udhëqja e pa aftë deri ne dremtije
Etje etj temat tokësore normale jashtë agjendes ditore te Qeverisë

Zgjidhja

Te kuptuarit individualisht dhe si shoqëri se shumë procese janë mbi intersin e partive, e jo egoizmi personal i liderëve e grupeve përbënë daljen nga “udhëkryqi” i rrumbullaket, i cili me zhargonin popullor i bie qe kemi humbur lëmshin e jo fijen.

Ndryshimi evolutiv i cili te ne me gjuhen e IT-së mbetet Loading…………………..!

Xh.S

#nëudhëkryqinrrumbullaketpolitik