Tokë falas për prindërit që kanë tre fëmijë

Qeveria italiane po konsideron një nxitje për prindërit që kanë mbi tre fëmijë tu jepet tokë bujqësore.

Stimulimi i befasishëm u shtua në buxhetin e fundit të projektit të vendit evropian dhe synon të japë pjesë të tokës bujqësore shtetërore për 20 vjet për prindërit që kanë tre fëmijë ndërmjet 2019 dhe 2021. Këto familje mund të aplikojnë gjithashtu për zero kredi der në 200,000 euro nëse ata blejnë shtëpinë e tyre të parë pranë tokës së tyre të re, transmeton lajmi.net.

“Ata thonë se italianët kanë pak fëmijë dhe se diçka është e nevojshme për ta kthyer trendin”, tha Gian Marco Centinaio, ministri i bujqësisë. “Kjo është arsyeja pse ministria dëshiron të kontribuojë, duke favorizuar zonat rurale në veçanti, ku njerëzit ende kanë fëmijë”.

Italia nuk është vendi i vetëm i shqetësuar për normën e pjellorisë në rënie. OKB raporton se 33 për qind e qeverive në vendet e zhvilluara, ose rreth një në tre, e konsiderojnë pjellorinë e tyre si “shumë të ulët” dhe po shohin politika për ta rritur atë. Për shembull, Koreja e Jugut ka dhuruar rreth 500 dollarë për çiftet për të ndihmuar në mbulimin e shpenzimeve të lindjes. Dhe për vitin e parë pas lindjes së foshnjës, nëna dhe baba marrin pagesa mujore deri në 200,000 (rreth 177 dollarë) – dhe kjo rritet me çdo fëmijë të mëvonshëm, përcjell lajmi.net.

Në fakt, pothuajse çdo rajon në botë po raporton norma më të ulëta të lindshmërisë, sipas raportit të OKB-së për Perspektivat e Popullsisë 2017. Në Afrikë, normat e lindjeve kanë rënë nga 5.1 lindje për grua midis viteve 2000-2005 në 4.7 lindje nga 2010-2015. Në përgjithësi, niveli mesatar i pjellorisë globale zë vetëm nën 2.5 fëmijë për grua sot, e cila është përgjysmuar globalisht gjatë 50 viteve të fundit. Më parë, gratë që kishin 4,5 deri në 7 fëmijë.