Përmes disa fotografive, futja e NATO-s në Kosovë

Forcat e NATO-s duke u futur në Republikën e Kosovës.

Fotot e realizuara në qytetin e Kaçanikut.

 

Ndryshe, sot bëhen 20 vite kur forcat ndërkombëtare ushtarake u stacionuan në vendin tonë, pas luftës barasbare të Serbisë.