Labinoti 36 vjeçar është diagnostifikuar me dëmtim të rëndë të melqisë dhe ka nevojë për ndihmën tuaj

LABINOT MAXHARRAJ 36 vjeçar, ëdhtë diagnostifikuar me sëmundjen – DËMTIM I RËNDË I MELQISË.

Diagnoza: CARCINOMA HEPATOCELULARIS IN LOCO CIRRHOTICA VARICES OESOPHAGEI gr. II-III.

Trajtimi i kësaj sëmundje duhet të bëhet jashtë vendit, trajtimi është i kushtueshëm dhe familja nuk mund ta përballoj këtë shumë. Bashkangjitur keni raportet e mjekëve dhe profaturat me çmim nga spitali në Turqi.

Llogaritë bankare:

Labinot Maxharraj – nr. i llogarisë ne TEB-banka: 2014000158290989

Lirind Maxharraj – nr. i llogarisë ne ProCredit Bank:1135000761010198
IBAN ( account no): XK051135000761010198
SWIFT (BIC) CODE: MBKOXKPRXXX

Numrat e kontaktit:
Merita Berisha, (+383) 044-463-049
Lirind Maxharraj, (+383) 044-567-321