FTESË – Për pjesëmarrje në aktivitetin e rrjetëzimit të juristëve/avokatëve në Kroaci/Zagreb.

Ftohen të gjithë të interesuarit, profesionistë të fushës juridike, që të marrin pjesë në aktivitetin e rrjetëzimit të juristëve/avokatëve në Kroaci/Zagreb.

Shkarko (Ftesë-Kroaci-Zagreb.docx)