Menaxhimi i Mbeturinave Shtëpiake gjatë kohës së Covid-19

Menaxhimi i mbeturinave është një fushëveprimtari e vështirë e cila kërkon një kujdes të jashtëzakonshëm nga të gjithë akterët që merren drejtëpërdrejtë me këtë fushë, e poashtu edhe nga vet qytetarët si krijues të mbeturinave.

Mbeturinave që krijohen gjatë konsumimit të ushqimeve dhe pijeve në shtëpi, sidomos gjatë kohës së karantinimit u duhet kushtuar një kujdes i veçantë.

Gjatë kësaj kohe sidmos ata që janë të prekur nga Covid-19, duhet që mbetuinat t’i fusin në qese të zeza dhe ti mbyllin plotësisht, para se ato të hidhen në kontejner ku shërbimet e grumbullimit do t’i mbledhin dhe marrin për deponim.

Kujdes tejet i posaçëm dhe strikt duhet kushtuar sidomos materialeve që janë përdorur gjatë teshtitjes dhe kollitjes, të cilat duhet hedhur të mbyllura tërësisht në shportat e mbeturinave.

Këto janë njëherësh edhe rekomandime të OBSH-së dhe duhen marrë parasysh nga secili institucion që merret direkt me menaxhimin e mbeturinave, e pse jo edhe të shprëndajnë fletushka vetëdijësimi në këtë përiudhë pandemie!

(Autori, është Master në Menaxhim dhe Legjislacion Mjedisor, studimet i ka mbarur në Estonian University of Life Sciences në Estoni).